25 april, 2018

Bivab godkänner delägarbolagen, Söne Trafik/Buss och Sandarna Transporters ansökan om utträde som delägare. Bolagen fortsätter att vara underentreprenörer i befintliga trafikavtal.