Ny aktör tar över Grästorps skolskjuts

Från höstterminen 2019 har Grästorps kommun en ny skolskjutsentreprenör. Det är Bivab, Busstrafik i väst AB, som ansvarar för skolskjutsarna i sju år framåt.

Förarbristen måste tas på allvar

Mot bakgrund av Bussförarens dag den 18 mars skriver Lars Backström, vd för Västtrafik och Christer Pettersson, ordförande i Västra Sveriges Bussbranschförening att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att lösa förarbristen.

Debatt: Förarbristen måste tas på allvar

18.3.2019 14:02:00 CET | Västtrafik Dela Idag infaller bussförarens dag, den dag på året då vi lyfter fram alla de människor som håller stora delar av vår kollektivtrafik rullande.

Debatt: Förarbristen måste tas på allvar

Idag infaller bussförarens dag, den dag på året då vi lyfter fram alla de människor som håller stora delar av vår kollektivtrafik rullande. Men samtidigt som allt fler reser tillsammans står branschen inför stora utmaningar.

Kroppskameror på bussförare i Uddevalla

Västtrafik ska testa kroppsburna kameror på bussrna i Uddevalla. Stadsbussarna där körs av Uddevalla Omnibus på uppdrag av Bivab. Om försöken blir lyckade kan kamerorna bli permanenta.

Kroppsburen kamera testas i Uddevallas busstrafik

7.3.2019 08:19:13 CET | Västtrafik Dela För att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön kommer Västtrafik att testa kroppsburen kamera på bussförare.

Kroppsburen kamera testas i Uddevallas busstrafik

För att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön kommer Västtrafik att testa kroppsburen kamera på bussförare. Med start den 8 mars kommer totalt tio bussförare i Uddevalla att delta i försöket som pågår under tio veckor.

Billingen skidexpress har rullat på bra

Mildvädret till trots. På Billingen fortsätter skidsäsongen och med den bussturerna med Billingen skidexpress

Samarbete för fler bussförare

Ett nytt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och bussbranschen i Västsverige ska öka takten i bussförarutbildningarna – ett bristyrke där som i hela resten av landet.

Västsvenskt samarbete för att minska bussförarbrist

Arbetsförmedlingen och bussbranschen i västra Sverige har tecknat en överenskommelse om ett samarbete för att öka takten i bussförarutbildningen för att minska den svåra bussförarbristen.