Verksamhetsutveckling

Bivabs kvalitets-, arbetsmiljö och miljöarbete drivs i samarbete med Bivabs delägare via det gemensamma verksamhetsledningssystemet.

Bivab och delägarna arbetar med såväl gemensamma kvalitetsmål-, arbetsmiljö- och miljömål som företagsspecifika kvalitets-, arbetsmiljö- och miljömål i Bivabs och delägarnas gemensamma verksamhetsledningssystem som är ISO certifierat enligt ISO14001, ISO 9001 respektive OHSAS 18001.

Verksamhetspolicy
Bivab strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar. Detta uppnår Bivab genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan med delägarna och med kunden i fokus.

Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Se vidare i policybilagan.

Miljö
Bivab strävar efter att minska miljöbelastningen, följa lagar och andra krav samt ständigt bli bättre. Detta uppnår Bivab genom att:

  • skapa ständiga miljöförbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat miljöarbete
Kvalitet/kund
Bivab strävar efter att uppnå ställda krav och överträffa kunders förväntningar.

Detta uppnår Bivab genom att:

  • skapa ständiga förbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat arbete
  • vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov

Arbetsmiljö
Bivab strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som medför att ohälsa och olycka förebyggs. Detta uppnår Bivab genom att:

  • skapa ständiga arbetsmiljöförbättringar med hjälp av systematiskt och målfokuserat arbetsmiljöarbete
  • ge möjlighet till variation i arbetet
  • ge möjlighet till social kontakt och samarbete
  • ge möjligheter till utveckling såväl personligt som yrkesmässigt
  • ge möjligheter att få medverka vid utformningen av sin arbetssituation
  • ge möjlighet att påverka vid förändrings- och utvecklingsarbete
9001 14001 18001 Färg swedac(1) (1)