Möt Kristin Hansson, Trafikutvecklare

Här berättar Kristin Hansson mer om sitt jobb som Trafikutvecklare, vad hon brinner för och hur det är att jobba på Bivab.
Kristin Hansson, Trafikutvecklare på Bivab

Hur kommer det sig att du började på Bivab?

Jag hade tidigare jobbat som trafikplanerare på olika taxibolag, samt tågklarerare på Bohusbanan och som trafikledare för tågen i Väst. Det innebar mycket snabba beslut baserade på erfarenhet och känsla. Jag ville jobba som trafikutvecklare eftersom det innebär att man analyserar mer och gör ett grundligare jobb. Man jobbar med helheten och har längre tid på sig att för att ta beslut. Sedan tyckte jag att det är väldigt spännande med buss. Jag har många i min familj som jobbat med buss och jag vill kunna alla olika trafikslag.  


Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som trafikutvecklare?

Det är olika från dag till dag vilket är något som gör det så roligt. Det kan vara direkta fel som man behöver åtgärda som att läsa om trafik, granska och utveckla tidtabeller eller åka ut på linjekännedom. Ibland gör jag depåbesök där jag träffar bussförare och trafikledningen som utför trafiken. En annan dag kan det vara att arbeta fram nya trafikförslag för att förbättra och utveckla trafiken.

Finns det något som du brinner för extra mycket just nu?

Just nu brinner jag för Härrydas etablering där vi har ett nytt avtal som startar i juni. Jag har aldrig varit med om en etablering innan och som trafikutvecklare är det min största chans att påverka trafiken och få trafiken så bra som möjligt från början genom att anpassa den till de som bor och pendlar i området.


Vad är det absolut roligaste med ditt jobb?

Variationen och alla människor som man kommer i kontakt med på Västtrafik, depåerna och vårt kontor. Det krävs mycket samarbete och många olika kontakter för att få helheten och kunskapen för att skapa en bra trafik.

Hur skulle du beskriva dina kollegor och arbetskulturen?

Trevliga, hjälpsamma och vi har ett stort utbyte av varandra. Alltid öppna dörrar och hög i tak. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt.

Just nu söker vi en Trafikutvecklare. Läs mer om tjänsten här!