Tillsammans är vi starkare

Bivab bedriver såväl linjetrafik som skolskjutstrafik på entreprenad, i huvudsak utförd av trafikoperatörer som är delägare/aktieägare i bolaget. Gemensamma inköp för delägarna/trafikoperatörerna utgör också en väsentlig del av bolagets verksamhet.

Bolaget bildades 1992 av cirka 45 bussbolag, för att säkra delägarnas framtida möjlighet att finnas med på bussmarknaden. Vissa av delägarbolagen har anor sedan tidigt 20-tal.

Sedan Bivab bildades har bolaget erhållit trafikuppdrag för bland annat trafikhuvudmännen i Västsverige, Länstrafikenbolagen i Örebro, Kalmar och Jönköpings län, Skånetrafiken samt ett antal kommuner.

Bivab strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar. Detta uppnår Bivab genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus. Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Se vidare i policybilagan.

Pdf-verksamhet

Söker du jobb? Skicka gärna en spontanansökan, klicka här!

Tack på förhand!

Buss i Väst vann avtalen med Västtrafik 2015, vilket innebär Tjörns skol- och linjetrafik samt Stenungsund och Tjörn Expressen.
Bivab vann avtalen med Västtrafik 2015, vilket innebär Tjörns skol- och linjetrafik samt Stenungsund och Tjörn Expressen.