Medarbetare

Veronika Häggsten
Driftoperatör Syd

Stefan Emanuelsson
Driftoperatör Väst

Göran Norberg
Trafikutvecklare

Stefan Hallgren
Trafikutvecklare

Bo Haraldsson
Ekonomichef

Per Palmgren
Affärschef Syd

Anna-Karin Nilsson
Anbud/controller

Kristin Hansson
Trafikutvecklare

Stefan Hansson
Affärschef Väst

Håkan Rudberg
Trafikutvecklare

Magnus Bäverås
Trafikutvecklare

Gunilla Skredsfors
Ekonomi & administration

Christer Pettersson
VD

Mia Ellison
Kvalitet, Arbetsmiljö, Miljö

Maria Johansson
Koordinator – tågersättning

Leia Dehlin
Marknad/Kommunikation