Spontanansökan

Välkommen att skicka in din ansökan här!

Geografiskt område:

Söker arbete inom:
FöraryrketAdministrationVerkstad

Antal år i bussbranschen:

ArbetarStuderar

Inom vilket område arbetar/studerar du?
Körkortsklass:
ABBECCED

Har du truckutbildning?
JaNej

Har du full YKB-utbildning?
JaNej

Om inte, vad saknas?

Har du arbetat på bussbolag tidigare?
JaNej

Namn på bolag:

CV / Meritförteckning

Har du någon referensperson som arbetar inom branschen?

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Födelsenummer: