Det lilla företagets personliga engagemang
med det stora företagets muskler.

Genom samverkan erbjuder vi attraktiva buss-transportlösningar för i huvudsak upphandlad trafik i södra Sverige, där personligheten och det småskaliga i kombination med det stora företagets fördelar ger högsta kvalitet och ett stort engagemang. Vi utvecklar affärer tillsammans med våra uppdragsgivare och skapar en lönsamhet som ger kraft till utveckling och stabilt ägande.
Vi strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och med-arbetares krav och förväntningar. Detta uppnår vi genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Läs det senaste numret av vår nya tidning – Torkarbladet nr 1 2015