Hållbarhet för oss inom Bivab

Vår idé om hållbarhet i verksamheten är lika självklar som vår samverkan inom Bivab samt med leverantörer och partners.

Forskningsprojekt ska främja säkerheten hos bussbolag

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Vi samverkar kring inköp av varor och tjänster vilket innebär att vi ställer krav på leverantörer inom alla området såsom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet och med det kommer kravet på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Konkret innebär det att varan eller tjänsten ska vara värdebevarande och hålla så länge som möjligt som medför att vi i vår tur kan erbjuda våra tjänster som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara.

 

Exempel är att bussen ska hålla länge utan en mängd reparationer eller ökade serviceintervall av delar eller oljor, bränslet ska vara hållbart och fossilfritt och säkerheten ska vara hög såväl när det gäller på vägen som i arbetsmiljön.

 

Vi värnar trafiksäkerheten i hela värdekedjan för att förebygga skador, olyckor och utsläpp till mark, vatten och luft genom att ställa höga krav på säkerhet såväl hos fordon, förare som hos företaget som levererar varan eller tjänsten.

 

Människorna hos oss och hos våra leverantörer ska leva ett gott liv både på jobbet och hemma dvs vi ska ha löner som ger möjlighet till en bra levnadsstandard och en god och säker arbetsmiljö.

 

Vi vill att alla ska må bra länge, både människan, samhället globalt och vår vackra natur lokalt.

 

Vi vill och verkar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i kundfokus, i entreprenörskapet i det personliga engagemanget och vid samverkan.

 

Läs mer om vår Verksamhetspolicy här!

 

 

 

Forskningsprojekt med VTI för trafiksäkerhet 

 

Sedan 2021 har Bivab tillsammans med VTI drivit ett forskningsprojekt som handlar om utveckling av verktyg för säkerhetskultur i bussbolag. Nu är rapporten godkänd av Trafikverket.

 

Läs rapporten här!