Kollektivtrafik Länstrafiken Örebro

Bivab bedriver på uppdrag av Länstrafiken Örebro trafikavtal i Karlskoga och Degerfors. Vi kör både skol- och linjetrafik. Huvuddelen är regiontrafik.

 

I dessa avtal är det Connect Bus Söne som kör som underleverantör.

Tidtabeller Länstrafiken Örebro

Aktuella tidtabeller hittar du på Länstrafiken Örebros hemsida: lanstrafiken.se