Kollektivtrafik

Genom en stor bredd inom organisationen finns många års erfarenhet av kollektivtrafik som ger oss en bred kunskapsgrund för att kunna möta beställarens och myndigheternas behov och krav för en effektiv kollektivtrafik som blir anpassad till samhället och med resenärens önskemål i fokus.


Med vår lokala förankring så kan vi förstå våra kunders behov och önskemål och skapa lösningar som ger en hög kundnöjdhet och få fler att bli kunder till kollektivtrafiken.


Västtrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik och Östgötatrafiken är trafikhuvudmän som vi utför kollektivtrafik åt.