Kollektivtrafik Länstrafiken Kronoberg

Bivab bedriver inte längre något trafikavtal på uppdrag av Länstrafiken Kronoberg. Vårt senaste avtal gick ut 2023. 

Tidtabeller Länstrafiken Kronoberg

Aktuella tidtabeller hittar du på Länstrafiken Kronobergs hemsida: lanstrafikenkron.se