Verksamhetspolicy

Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör. 

 

Bivabs mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar. 

 

Bivab uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

 

Bivab arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten. 

 

Bivab arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 39001. 

 

Läs hela vår verksamhetspolicy och bilaga här! 

Forskningsprojekt ska främja säkerheten hos bussbolag