Säkerhetskulturen inom Bivab

Denna film handlar om säkerhetskulturen inom Bivab. Den är resultatet av Bivabs projekt: Säkerhetskultur i bussbranschen och Att utveckla verktyg för säkerhetskultur i Bussföretag.