Vad gör vi?

Vi ser till att människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola och andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av sam­hället främst i södra Sverige. Bivab har idag två huvudsakliga affärsområden: Upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik.

 

Om oss 

Bivab är ett samverkansbolag, bildat 1992 och som ägs av ett 30-tal Bussbolag (delägare). Idag har Bivab ungefär 765 bussar fördelat på ett 60-tal trafikavtal i södra delen av Sverige.  

Våra värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i KEPS: kundfokus, entreprenörskap, personligt engagemang och samverkan.

KEPS bygger i grunden på en genuin känsla som funnits mycket länge i våra delägarbolag, till och med innan BIVAB bildades. KEPS formulerades 2012 som en sammanfattning av den känslan.

 

Samverkan är anledningen till att Bivab bildades och ett av våra ledord. Genom att gå samman kan vi ta oss an större anbud, samverka emellan delägarbolagen, nå våra gemensamma mål samt effektivisera, rationalisera och skapa lönsamhet.


Med omkring 30 delägare där alla är vana att driva bussbolag genomsyras bolaget av en känsla av entreprenörskap. Erfarenheten från våra delägare gör att det finns mycket kompetens. Oavsett om det handlar om att ta oss an ett nytt uppdrag, bygga en ny depå eller göra stora gemensamma inköp så finns det oerhörd kraft i kunskapen och kompetensen som finns samlad.

 

Entreprenörskapet är medfött. Det personliga engagemanget gör att vi är snabba att ställa om och möta kundens krav. Finns det ingen förare som kan ta turen sätter sig VD bakom ratten.

Affärsidé och vision

Genom samverkan vill vi erbjuda attraktiva persontransportlösningar för i huvudsak upphandlad trafik i södra Sverige, där personligheten och det småskaliga i kombination med det stora företagets fördelar ger högsta kvalitet och stort engagemang. På så vis utvecklar vi affärer tillsammans med våra uppdragsgivare och skapar en lönsamhet som ger kraft till utveckling och stabilt ägande. Vi vill vara den mest attraktiva samarbetspartnern med en lönsam tillväxt.

Upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik

Bivab har idag två huvudsakliga affärsområden: Upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik.

Upphandlad linjetrafik är vårt största affärsområde. Det innebär att vi kör för trafikhuvudmän runt om i landet. I dagsläget kör vi för Västtrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken, Kalmar Läns Trafik och Östgötatrafiken.

Vårt andra affärsområde är skolskjutstrafik där vi ser till att skolbarnen kommer till och från skolan på ett säkert sätt varje dag. I dagsläget har vi 26 pågående avtal med kommuner runt om i landet.

Vår policy och vårt förhållningssätt

Vi strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå våra kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar. Detta uppnår vi genom ett systematiskt och mål fokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus. Vi är certifierade mot ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 samt ISO 39001.