Kollektivtrafik Västtrafik

Bivab bedriver på uppdrag av Västtrafik Trafikavtal i Alingsås, Härryda, Kungälv, Mellersta Bohuslän, Orust, Tjörn, Uddevalla och Vårgårda. Vi kör även som underleverantörer åt Keolis på Svart express och 128.

Kollektivtrafik Västtrafik. Foto Eddie Löthman

Kollektivtrafik Alingsås

I Alingsås kör vi kollektivtrafik i tätort och regiontrafik sedan juni 2015.
Det är det fjärde största avtalet för Bivab och har ca: 900 000 resor per år. Här kör vår delägare Vårgårdabuss som underleverantör.

Kollektivtrafik Härryda

Sedan juni 2012 kör vi för Västtrafik i Härryda. I Härryda bor runt 38 000 invånare. Från och med juni har vi vunnit ett nytt avtal och då kommer vår delägare Leja Touring att köra som underleverantör till Bivab.  

Kollektivtrafik Kungälv

Avtalet med Västtrafik i Kungälv består av landsortstrafik, skoltrafik och stadstrafik. Huvudstråk idag är Marstrandsexpressen, 310 och 311. I Kungälv kör våra delägare Jörlanda Buss och Lebu.  

Kollektivtrafik Mellersta Bohuslän

Trafikområdet består av runt 35 000 invånare och innehåller kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Här kör våra delägare Lysekils Buss, Mbuss, Bj trafik och Bullarens busstrafik.

Kollektivtrafik Orust

Orust är Sveriges fjärde största ö efter Gotland, Öland och Södertörn. Orust har en utpräglad landsortstrafik. Vi kör även Orustexpressen som går mellan Orust och Göteborg. Avtalet startade i Bivabs regi i juni 2016. På Orust kör Connect bus som underleverantör till Bivab.

Kollektivtrafik Stenungsund & Tjörn

Avtalet för Stenungsund och Tjörn är uppdelat på expresstrafik, linjetrafik och skoltrafik på Tjörn. Expresstrafiken är koncentrerad till resmöjligheter mot Göteborg. I detta avtal kör vår delägare Tjörns Omnibus.

Kollektivtrafik Uddevalla

Här kör vi stadstrafik, skoltrafik, regiontrafik och flexlinjetrafik. Vi har även 4 elbussar som trafikerar Uddevalla stadstrafik. I detta avtal kör våra delägare Uddevalla omnibus och Ödeborgs buss.

Kollektivtrafik Vårgårda

Trafiken i Vårgårda är mestadels landsortstrafik och skolturer. I detta avtal finns det biogasbussar. Avtalet startade juni 2011 och upphör i juni 2021. Ett nytt avtal har upphandlats som Bivab har vunnit. Här kommer vår delägare Leja Touring att köra i det nya avtalet.

Tidtabeller Västtrafik

Aktuella tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida: Vasttrafik.se