Vårgårdabuss

Vårgårdabuss - Joakim och Östen - delägare i Bivab

Året var 1978 när Vårgårdabuss bildades och dess första ägare Henry Claesson och Ingemar Larsson köpte Södra Härene Bilstation och började köra skoltrafik i Vårgårda. Det utvecklades snart med beställningstrafik och mer skoltrafik.

Var med och bildade Bivab

När sedan trafikhuvudmännen började att upphandla trafik i början av 90 talet, så var vi med och bildade Buss i Väst AB (Bivab) tillsammans med flera andra bolag.  Bivab bildades för att vi mindre bolag skulle ha möjlighet att vara med och driva egna trafikavtal med buss. Sedan 2015 drivs företaget av Östen Hallenbert och Joakim Claesson.

Linjetrafik och skoltrafik i samarbete med Bivab

Vi kör idag linjetrafik i Vårgårda, Alingsås och Gislaved. Skoltrafik kör vi i Lerum, Vårgårda, Floby och Falköping. Dessa avtal körs i samverkan med Bivab. Totalt har vi 120 bussar

Depåer på sex platser

Vi har depåer med verkstad i Vårgårda, Alingsås och Gislaved. Vi har även mindre depåer i Lerum, Floby och Värnamo.

Beställningstrafik – en viktig del av verksamheten

Beställningstrafiken är och har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Vi hjälper många föreningar och företag men även privatpersoner, med deras resor och arrangemang.

Miljö och säkerhet

Vi är en del av vårt samhälle och vi vill göra vårt bästa för att bevara vår miljö, ha högsta trafiksäkerhet, kundnöjdhet och arbeta långsiktigt med våra medarbetare och kunder.
Därför har vi valt att ISO certifiera oss i Trafiksäkerhet, Miljö, Kvalité och Arbetsmiljö,
genom Bivabs kvalitetsledningssystem.

Kontaktuppgifter