Lysekils Busstrafik

Lysekils Busstrafik - delägare i Bivab

Lysekils Busstrafik är ett bolag som utför busstransporter i Bivabs regi. Bolaget har anläggningar i Lysekil och Vetlanda samt depåer i Kungshamn och Sävsjö. 

Förutom linjetrafik utförs dessutom handikappkörning samt till en viss del beställningstrafik främst för företag, kommuner och föreningar. Idag är bolaget verksamt i följande trafikuppdrag:

  • Regiontrafik i Mellersta Bohuslän sedan augusti 2018.
  • Skolskjuts Sotenäs sedan 2019.
  • Regionbusstrafiken i Jönköpings län sedan juni 2020.

Bolaget har idag ca 70 fordon. Som mest har bolaget haft drygt 120 bussar i sin bussflotta.

De största beställarna (kunderna) idag är Västtrafik, JLT (Jönköpings Läns Trafik) samt Lysekil och Sotenäs kommun. Tidigare beställare har varit bl. a. Skånetrafiken och KLT (Kalmar Läns Trafik) och Eslövs kommun.

Kontaktuppgifter