Tjörns Omnibustrafik

Tjörns Omnibustrafik -delägare i Bivab

Vi finns i Aröd på västsidan av Tjörn, där vägen delar sig mot Rönnäng och Skärhamn, inte långt från Bleket.

Här kör vi linjetrafiken på Tjörn, som med Tjörnexpressen (TEXP) sträcker sig ända ner till Göteborg.
Dessutom har vi en depå i Stenungsund som kör Stenungsundsexpressen (SNU) till Göteborg.

Förutom den reguljära linjetrafiken, så kör vi också skolbusstrafiken på Tjörn.

Tjörns Omnibustrafik AB startade 1925 och sedan dess utfört linje- och skolbusstrafik på ön.

Verksamheten har inte bara varit att driva busstrafik, utan också godstransporter och färjetrafik. 1926 övertar man färjetrafiken på traden Djupvik – Höviksnäs – Stenungsund från Tjörns härads vägstyrelse.

Färjetrafiken upphörde då den första Tjörnbron invigdes för trafik 15:e Juni 1960.
Det var också då som linjetrafiken till och från Stenungsund och Göteborg startade.
Verksamheten driver idag två depåer, en i Aröd på Tjörns västra sida mellan Rönnäng och Skärhamn, och en inne i Stenungsund.

Företaget har idag ca 80 anställda.
VD är Robert Hansson.

Kontaktuppgifter