Ödeborg Buss

Ödeborg Buss - delägare i Bivab

I samverkan med Bivab kör vi linje- och skoltrafik i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun.

Historia bakom Ödeborg Buss

1959 övertog Erling Alexandersson taxirörelsen Ödeborg Bilstation av Folke Johansson. Körningen bestod av skolskjuts för Ödeborg kommun samt övrig taxiverksamhet.

Under början av 1960-talet började Holger Alexandersson med bilverkstad i gamla Wucoverkstaden. Verkstaden lades ner 1964 varefter Holger övertog taxiverksamheten ensam, samt köpte till en mindre buss för skolskjutsar.

Bussföretaget har sedan utökats år från år, 1966 köptes första nya bussen med plats för 29 passagerare. Bussen var en halvturist och kördes förutom skolskjuts även i turist- beställningstrafik tex till Holland, Tyskland och Norge under ”Ödeborg Resor”.

1969 köptes den första helturistbussen av märket Mercedes Benz, 0302. Med denna buss kördes olika resor fram till 1975. Därefter togs en ny Volvo van Hool togs i bruk som användes för en resebyrå i Malmö, Intersol. Bussen gick främst för deras Italienresor men även andra resmål som tex Nyårsresan till Wien – som vi körde fram till 1990.

1982 lades taxiverksamheten ner eftersom lönsamheten avtog och mindre bussar övertog skoltrafiken.

Sedan år 2000 ägs Ödeborg Buss lika av Holger och Roger Alexandersson. Den huvudsakliga körningen utföres för Västtrafik med linjetrafik och skolskjutsar. Lite annan reseverksamhet ingår också

Kontaktuppgifter