Det lilla företagets personliga engagemang med det stora företagets muskler.

Västtrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken, Kalmar Läns Trafik och Östgötatrafiken är trafikhuvudmän som vi utför kollektivtrafik åt. Läs mer

Bivab är certifierat enligt ISO standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet

Aktuellt och nyheter