Det lilla företagets personliga engagemang
med det stora företagets muskler.
Bivab erbjuder attraktiva persontransporter med buss för i huvudsak upphandlad trafik i södra Sverige, där personligheten och det småskaliga i kombination med det stora företagets fördelar ger högsta kvalitet och ett stort engagemang. Bivab utvecklar affärer tillsammans med sina uppdragsgivare och skapar en lönsamhet som ger kraft till utveckling och stabilt ägande.
Bivab strävar efter att vara en god partner, en god leverantör, en bra arbetsgivare och samhällsaktör som vill uppnå kunders, partners och medarbetares krav och förväntningar. Detta uppnår Bivab genom ett systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan med delägarna och med kunden i fokus.

Bivab är certifierat enligt ISO standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet

Vi är stolta över att vi är certifierande enligt ISO 9001, 140001 45001 och 39001.