Sveriges största svenskägda bussbolag

Bivab erbjuder prisvärda persontransporter för upphandlad trafik, till region och kommun. Med enklare ord innebär det att vi ser till att människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola och andra aktiviteter.


Vi har idag två huvudsakliga affärsområden: Upphandlad linjetrafik och skolskjutstrafik.

Västtrafik, Jönköpings Länstrafik, Länstrafiken Örebro, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken, Kalmar Läns Trafik och Östgötatrafiken är trafikhuvudmän som vi utför kollektivtrafik åt. Läs mer

Bivab är certifierat enligt ISO standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet

Aktuellt och nyheter