Aneby Buss

Aneby Buss - delägare i Bivab

Aneby Buss är ett familjeägt företag som är har sitt säte i Aneby, Småland. Vi har cirka 100 anställda chaufförer och en vagnpark bestående av 70 fordon. Det gör oss till ett av höglandets största bussbolag med en omsättning på cirka 90 mkr.

Aneby Buss har lång erfarenhet i branschen, närmare bestämt sedan 1940-talet. Hos oss arbetar vi för att alltid hålla hög standard, ha nöjda kunder och med miljö och säkerhet i fokus. Våra bussar körs alltid på miljöbränsle.

Linjetrafik för Jönköpings Länstrafik

I samarbete med Bivab kör vi linjetrafik för Jönköpings Länstrafik. 

Skolskjuts i Eksjö, Aneby och Vetlanda

I samarbete med Bivab kör vi skolskjuts i Eksjö, Aneby och Vetlanda. Sedan 2019 kör vi även skolskjuts för Nässjö kommun. 

Vårt miljöarbete

Aneby Buss AB har varit miljöcertifierade sedan 2020. Vi arbetar för att upprätthålla en god service, en god arbetsmiljö samt genomföra säkra transporter till minsta möjliga miljöpåverkan. Under åren har vårt miljöarbete hela tiden förändrats och förbättrats. I och med vår miljödiplomering genomfördes Heavy ECO-drivingkurs med alla chaufförer. En uppdatering för våra chaufförer, även nyanställda sker årligen.

I övrigt sorterar vi vårt avfall, allt från läskburkar, PET-flaskor, metallförpackningar till brännbart. I tvätthallen använder vi miljövänlig tvätt och avfettning. 2008 mottog vi Aneby kommuns miljöpris.

Kontakta oss för mer information kring miljöpolicy och våra åtgärder.

Vårt kvalitetsarbete

Aneby Buss AB har varit kvalitetscertifierade sedan 2009.
Genom åren har vårt kvalitetsarbete utvecklats. Vi mäter våra egna arrangerade beställningsresor genom enkäter några gånger per år.

När det gäller skolskjutstrafiken följs den trafiken upp genom ständiga träffar med vår uppdragsgivar

Kontaktuppgifter