Gerts Busstrafik

Gerts Busstrafik - delägare i Bivab

Gerts Busstrafik AB etablerades år 1992 av Eva-Lott och Gert Andersson. Vid starten hade vi två bussar. Idag har vi arton bussar och är ett trettiotal medarbetare. 

Linjetrafik  i samarbete med Bivab

Vi har sex bussar i linjetrafik, som kör i uppdrag för Länstrafiken Kronoberg.

Skolskjuts i Älmhult

Vi har tre bussar i skoltrafik, i uppdrag för Älmhults kommun. 

Topputrustade beställningsbussar

För våra grupp-, företags-, förenings- och beställningsresor har vi åtta topputrustade turistbussar. En stor del av vår verksamhet utgörs av paketresor inom Sverige och även i Europa.

Kontaktuppgifter