Gustavssons Busstrafik

Gustavssons Busstrafik - delägare i Bivab

Gustavssons Busstrafik är ett familjeföretag beläget i Mullsjö. Företaget har numera en bra mix av linjetrafik och beställningsresor. I samarbete med Bivab kör vi för Jönköpings Länstrafik.

Bussföretag inne på tredje generationen

Gustavssons Busstrafik har funnits i över 88 år och är inne på tredje generationen ägare inom familjen Gustavsson. Einar Gustavsson startade bussverksamheten 1934 när han började köra linjetrafik mellan Mullsjö och Ulricehamn. Till en början ägnade sig rörelsen även åt taxi och likbilsverksamhet. I slutet av 40-talet fanns två bussar i företaget och linjetrafiken mellan Mullsjö och Tidaholm startade. I detta skede såldes taxibilarna och den verksamheten upphörde.

Första bussen gick i skoltrafik

Den första helt nya bussen köptes in på 50-talet. Då började man även köra skoltrafiken åt Mullsjö Kommun.

På 60-talet började allt fler skaffa egen bil vilket ledde till hårdare tider inom bussbranschen. Turer drogs in och lönsamheten försämrades.

Företaget Einar Gustavssons Busstrafik AB bildades 1973. Då lämnade Einar över företaget till sönerna Håkan och Jerker Gustavsson. Inriktningen på beställnings- och turisttrafik ökade kraftigt på 70-talet och man började köra alltmer utomlands. Ytterligare två fabriksnya bussar införskaffades.

På 80-talet fortsatte beställningstrafiken att gå bra och skidresorna till Österrike blomstrade. Samarbetet med MK Bussresor startade för resor i och utanför Sverige.

På 80-talet övergick all linjetrafik i Länstrafikens regi. I slutet av 80-talet övertog företaget tillsammans med Omnibusslinjen Habo-Hjo linjetrafiken mellan Mullsjö-Jönköping och Mullsjö-Habo-Jönköping. Flera nya bussar införskaffades och chaufförer anställdes. Företaget tog även över skolskjuts- och färdtjänstverksamhet och dotterbolaget Mullsjö Persontransport AB bildades.

Linje- och skoltrafik

I början av 90-talet var det hårdare tider inom turisttrafiken, då ekonomin i Sverige var sämre och människor reste allt mindre. Under denna tid var linje- och skoltrafik den bärande delen i företaget. 1992 bildades samverkansbolaget Buss i Väst AB, numera Bivab, som bestod av 45 bolag i västra Sverige. Gustavssons Busstrafik var med från starten och är fortfarande en av delägarna.

Turisttrafiken i fokus

I slutet av 90-talet och början av 2000-talet utvecklades beställningstrafiken positivt och man började köra allt fler turistresor i Sverige och utomlands igen. Företaget har numera en bra mix av både fasta körningar (linjetrafik) och beställningsresor.

År 2000 sålde Håkan sin del av företaget till Jerker och hans son Mats. Numera är dessa två ägare till Gustavssons Busstrafik. År 2012 valde företaget att sälja av linjetrafiken till Omnibusslinjen Habo-Hjo AB för att satsa än mer på turisttrafiken. Samarbetet med Omnibusslinjen Habo-Hjo har pågått sedan starten av linjetrafiken, och kommer även nu att fortgå då Gustavssons Buss kommer att köra vissa turer åt Omnibusslinjen Habo-Hjo.

I dagsläget har vi 6 bussar och 4 fastanställda + extrapersonal.

Linjetrafik i samarbete med Bivab

Vi har två bussar som går i linjetrafik för Jönköpings Länstrafik.

Gustavssons Buss är naturligtvis miljöcertifierade

Företaget utför alla typer av bussbeställningar i Sverige och övriga Europa. Inom turisttrafiken samarbetar vi med flera resebolag.

Kontaktuppgifter