Lebu

LEBU - delägare i Bivab

I samverkan med Bivab kör Lebu linjetrafik och skolskjuts i Kungälv. 

 

 

Kontaktuppgifter