Veinge Busstrafik

Veinge Buss - delägare i Bivab

Veinge Busstrafik grundades av Adolf Karlsson år 1927 och har sedan dess drivits inom familjen. År 2027 firar vi 100-årsjubileum. En del av våra kunder har vi haft äran att köra i över 50 år. 2022 förvärvades LK Buss AB.

Vi finns i Veinge i Laholms kommun och har en modern fordonspark med 29 bussar och ca 40 anställda.

Linjetrafik i Laholm

I samverkan med Bivab kör vi linjetrafik för Hallandstrafiken i Laholm.

Skolskjuts i Laholm och Båstad

I samverkan med Bivab kör vi skolskjuts i Laholms kommun samt i Båstad.

Miljö & Säkerhet

Vi vet att vi påverkar miljön och jobbar ständigt för att minska effekten vår verksamhet har på naturen. Därför arbetar vi medvetet med att köra sparsamt, undvika tomgångskörning och hålla bränsleeffektiva hastigheter. Vi är certifierade enligt ISO standarder för miljö och kvalitet, ISO 14001 och ISO 9001.

Säkerhet är en minst lika viktig fråga och även den är kopplad till hur vi kör. Samtliga chaufförer får kontinuerlig fortbildning i trafiksäker körning. Vi arbetar enbart med bussar och däck av hög kvalitet och de genomgår underhåll, kontroll och service med täta intervaller. Vi har givetvis alkolås och bälten i samtliga bussar.

Kontaktuppgifter