”Behovet av kollektiva resor kommer att bestå”

Coronapandemin har påverkat människor världen över på många sätt. Vi har blivit mer isolerade, en del har förlorat jobbet och resandet har minskat kraftigt. Här svarar Christer Pettersson, VD på Bivab på fyra frågor angående det aktuella läget.
Christer Pettersson, VD, Bivab

Hur tror du att tiden efter pandemin ser ut? Kommer vi någonsin att återgå till det normala?

– Människors behov av att kunna resa kollektivt kommer att bestå liksom samhällets behov av bra, billig och smart busstrafik. Det viktigaste är att vi i branschen är lyhörda för de olika behov som finns och skapar rätt förutsättningar. Vissa åker buss av ekonomiska skäl, andra av miljömässiga och andra av bekvämlighetsskäl.

När tror du att resandet är tillbaka så som det var innan pandemin?

– Det är alltid svårt att spekulera, men så fort människor känner sig trygga kring vaccinets funktion och när smittan klingat av. Däremot kan resandeströmmarna se lite annorlunda ut.

Har Bivab kunnat stötta sina delägare under pandemin och hur?

– Ja, genom att finnas som en säkerhetsventil i diverse frågor. De flesta bolag har klarat sig bra, men det har varit tufft för många där man har fått vända och vrida på saker och ting för att få det gå ihop. Förhoppningsvis har allt detta gjort oss starkare och att vi snart är igenom. Jag har pratat med många som ser fram emot att snart få möta sina kunder med ett leende igen.

 Vad händer på Bivab framöver?

 – Förutom den dagliga verksamheten kommer vi att börja planera för Bivabs 30-årsjubileum som äger rum nästa år. Det känns fantastiskt att vi lyckats förvalta och förbättra den genuina känsla som finns, inte minst med tanke på att delar av Bivab har en 100-årig historia. Det var 1992 som vi tog det första steget mot att bli den mest attraktiva arbetsgivaren och samarbetspartnern inom bussbranschen. I dag står vi där – 30 års erfarenheter rikare och med nya bolag och generationer som har tillkommit. Vår historia och värderingar bär vi med oss, men annars tittar vi inte så mycket i backspegeln utan har fokus framåt. Vi tror på mindre bolag i en större gemenskap och känner att vi gör skillnad, nu och i framtiden.