Bivab vann upphandlingen för kollektivtrafik och skolskjuts på Gotland

Från och med 2023 och tio år framåt kommer Bivab att driva kollektivtrafiken (linje och skoltrafik) på Gotland, med Gotlandbuss som underleverantör.
Bivab vann upphandlingen för kollektivtrafik och skolskjuts på Gotland

– Det är fantastiskt roligt att vinna upphandlingen och framförallt att kunna anlita de lokala bussbolagen på Gotland, vilket gör att småföretagen som drivit sin verksamhet i decennier i kan fortsätta. Vi tror att den lokala förankringen är viktig för en levande landsbygd, säger Christer Pettersson, vd på Bivab.

Gotlandsbuss AB kommer att köra som underleverantör till Bivab.

Trafiken kommer vara helt fossilfri, varav 70 procent är biogas. Avtalet omfattar 52 miljoner kilometer och det motsvarar 1500 varv runt jorden.

Avtalet som tecknas är ett samverkansavtal gällande utveckling av nya tjänster, öppen skolskjuts och närtrafik.

Avtalet löper på tio år och trafikstart sker den 18 juni 2023.

Avtalsspärr råder under tio dagar. Avtal kan tecknas tidigast den 7 december 2021.