Forskning ska främja säkerhetskulturen hos bussbolag

Forskningsprojekt ska främja säkerheten hos bussbolag
Christina Stave, forskare vid VTI och Mia Ellison, projektledare på Bivab.

I ett just avslutat projekt finansierat av Skyltfonden, har utvecklingsprocessen för bättre
säkerhetskultur i sex bussbolag inom Bivab stöttats, mätts och studerats.

Nu fortsätter projektet ett år till för att förankra och utveckla arbetet i organisationerna.
Säkerhetskultur är gemensamma normer och attityder som chefer och medarbetare har kring
säkerhet och arbetsmiljö.

– Det handlar om det som man faktiskt gör, inte om det som står i en policy. För att säkerställa en
god säkerhetskultur behöver rutinerna var hanterbara och meningsfulla, säger Christina Stave,
forskare vid VTI.

Sex delägarföretag i Bivab deltog i projektet. Resultaten visar på en förbättrad attityd till
hastighetshållning, även vid ett pressat tidschema. Företagen observerade också en förbättring av
bältesanvändning. Nu vill forskarna fortsätta verifiera attitydförändringar och koppla samman
beteende och säkerhetskultur. I år fokuserar man även på olycksrapportering samt att analysera och
lära av incidenter.

– Det har varit ett tufft år för bussföretagen med pandemin men man har också dragit många
lärdomar av den och det arbete vi gjort med säkerhetskulturen. Vi är glada över att kunna fortsätta
med projektet för att kunna arbeta långsiktigt med säkerhet och hållbarhet, säger Mia Ellison
projektledare på Bivab.

– Attityd- och beteendeförändringar tar tid och säkerhetskultur är en färskvara som företagen
behöver arbeta med kontinuerligt. För att få med alla nyanställda förare och att utveckla teknik för
att mäta hastighet och andra nyckeltal behövs ett år till, säger Christina Stave.