Torkarbladet nummer 4 2022

I årets sista nummer av vår digitala tidning Torkarbladet kan du bland annat läsa: vår VD om kommande utmaningar inför 2023, nöjdheten hos medarbetare i våra delägarbolag, rollen som kundvärd, ny trafikplanerare och årets delägarresa till Istanbul.

Här kan du läsa den online och ladda ner den!