Det är biologin, dumbom!

5 mars, 2020

Om mannen i ett förhållande har lust, men inte kvinnan, är det fel på kvinnan då? Josefin Utas har studerat sig själv och upptäckt vad konsekvenserna för kvinnor kan bli i ett samhälle där påverkan från biologin inte anses existera.