Bivab – mer än ett namnbyte

1 oktober, 2019

Nu blir Buss i Väst Bivab. Men namnbytet innebär mer än bara ett nytt namn och en ny logga. Bivabs vd Christer Pettersson förklarar.

Nytt namn, ny logotype och en uppfräschad grafisk profil och hemsida. Buss i Väst har fått en ny och lite mer orange kostym och ett namn som inte signalerar någon geografisk tillhörighet:

– Vårt mål är att stärka vårt varumärke som enhet men att få bort det geografiska i namnet. Det kan vara svårt som samverkansbolag att få till det gemensamma tänket hos delägarbolagen om man signalerar att man hör hemma på en viss plats. Vi vill att alla, såväl buss­förare i Oskarshamn som mekaniker i Karlskoga, ska kunna knyta an och känna tillhörighet. Med den nya kostymen hoppas Christer Petterson på att fortsätta bygga ett ännu starkare och bättre varumärke:

– Varumärket är så mycket mer än bara ett namn och en logga. Jag ser det lite som en hink som man fyller med bra saker, såsom bra arbetsmiljö, starkt entreprenörskap och en känsla för samverkan och tillit. Vårt varumärke ska signalera kvalitet och kundfokus hos våra kunder och uppdragsgivare och man ska förknippa det med bra saker.

Ringar på vattnet
Att det blev just Bivab är Christer Pettersson väldigt nöjd med:

– Vi behåller kärnan, namnet finns bevarat och man har därmed kvar rötterna. Dessutom är det lagom långt och den nya logotypen känns väldigt stark. Många av delägarna har varit med i dialogen kring namnbytet och reaktionerna på det nya namnet har överlag varit positiva.

– Det kan vara svårt att tänka om och släppa någonting som man trivs med, men med Bivab hittade vi en bra lösning som alla är nöjda med. Han fortsätter:

– Vi har en bra organisation och det skapar ringar på vattnet. Våra nuvarande delägare skall känna att vi fyller en viktig funktion och att det finns ett mervärde att vara med i Bivab. Med vårt nya omtag vill vi stärka positionen för dem och sam­tidigt öppna upp för fler att vara med i en större gemenskap.

Bivab – mer än ett namnbyte