Forskningsprojekt gav nya arbetssätt för ökad trafiksäkerhet

Sedan 2020 har Bivab tillsammans med VTI drivit ett forskningsprojekt som handlar om utveckling av verktyg för säkerhetskultur i bussbolag. Nu är rapporten godkänd av Trafikverket.
Forskningsprojekt gav nya arbetssätt för ökad trafiksäkerhet

Rapporten visar att attityd- och beteendeförändringar i takt med nya system, rutiner, förhållningssätt och mätningar kan påvisas. Trots pandemin så kan vi se en liten positiv ökning i hastighetsefterlevnad, bältesanvändning och medvetande kring trafiksäkerhet.

Vi kan också konstatera att ledarskapet och dialogen för att få en positiv ökning är A och O.

På Bivab har vi utvecklat nya rutiner och metoder för att utveckla, säkerställa och mäta säkerhetskultur vilket innebär att vi också har höjt oss en nivå när det gäller ökad trafiksäkerhet generellt. Vi har ett bra engagemang i frågorna, vi har etablerat nya arbetssätt för att öka säkerheten på våra vägar och för våra kunder i bussen.

De företag som har varit med i projektet är våra delägare Vårgårdabuss, Lysekils Busstrafik, Reinholds Buss, Carlsteins Trafik, Omnibuslinjen Habo-Hjo samt Hjalmarssons Buss.

Även om projektet är avslutat kommer vi att fortsätta arbeta systematiskt med de rutiner, system och mätningar vi har implementerat under de här åren som projektet har pågått.

 Vi vill kunna förvalta och förfina det vi har tagit fram och verka för en ännu bättre trafiksäkerhet framöver.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här!