Nästa gång länstrafiken gör något är du redan död

12 december, 2018

Region Jönköpings län har genom Jönköpings Länstrafik upphandlat regionbusstrafiken i Jönköpings län.