Västtrafik – Bivab vinner avtalen Tjörn skol- och linjetrafik samt Stenungsund och Tjörn Expressen

2 oktober, 2019

Avtalet är ett kombinationsanbud och startar i juni 2016 – 2024 med möjlighet till 2 års förlängning. Tjörns Omnibus fortsätter köra trafiken och får en utökning med Stenungsunds-expressen. Buss i Väst förlorar dessvärre Fyrbodals Expressen (Bohusexpressen). Denna upphandling innehöll också en kvalitetsutvärdering där Buss i Väst fick bäst betyg med konkurrens från bl.a. Nobina, Keolis och Nettbuss.

Västtrafik – Bivab vinner avtalen Tjörn skol- och linjetrafik samt Stenungsund och Tjörn Expressen