Upphandling av busstrafik i mellersta Bohuslän klar

4 oktober, 2019

Nu är Västtrafiks upphandling av busstrafiken i mellersta Bohuslän klar. Trafikstart sker i juni 2018 respektive juni 2019 och avtalet löper över tio år.

Bivab försvarar trafikuppdraget i Mellersta Bohuslän

I mellersta Bohuslän startar trafiken vid två olika tillfällen. I Munkedal sker det i juni 2018 och då kommer sex nya bussar sätts in. I juni 2019 startar trafiken i Lysekil och Sotenäs med 23 nya bussar.

De nya avtalen har en stark miljöprofil med tydliga mål att minska klimatpåverkan. Skärpta krav ställs också på energieffektivitet och buller. Från trafikstarten i juni 2018 kommer drygt 90 procent av trafiken köras med fossilfria drivmedel, vilket innebär en minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser med 70 procent.

I det nya avtalet har Bivab större möjlighet att utforma trafiken och påverka utförandet.

Vi är mycket glada över att försvara vår trafik i Bohuslän och att vi fått förnyat förtroende av Västtrafik.

 

Christer Pettersson

VD, Bivab

Upphandling av busstrafik i mellersta Bohuslän klar