Två träffar med genomgång av regelverk

24 februari, 2020

Västra Sveriges Bussbranschförening arrangerar två träffar där Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik på Sveriges Bussföretag går igenom regelverk.